Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
16. dubna 2024 ..:: Home Morleo Editore ::..   Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Morleo Editore se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Morleo Editore a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Morleo Editore souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Morleo Editore shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Morleo Editore také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Morleo Editore automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Morleo Editore využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Morleo Editore.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Morleo Editore, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Morleo Editore nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Morleo Editore doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Morleo Editore. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Morleo Editore nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Morleo Editore a rodinu webů Morleo Editore.

Použití osobních informací

Morleo Editore shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Morleo Editore a k poskytování služeb, o které jste požádali. Morleo Editore také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Morleo Editore a jeho přidružených částí. Morleo Editore vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Morleo Editore neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Morleo Editore Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Morleo Editore může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Morleo Editore a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Morleo Editore nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Morleo Editore udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Morleo Editore za účelem zjištění, jaké služby Morleo Editore jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Morleo Editore, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Morleo Editore prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Morleo Editore nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Morleo Editore a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Morleo Editore nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Morleo Editore používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Morleo Editore nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Morleo Editore, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Morleo Editore nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Morleo Editore zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Morleo Editore uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Morleo Editore vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Morleo Editore nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Morleo Editore na adrese luigi@morleoeditore.com. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright 2006   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation